Διαβιβάστηκε στη Βουλή ο φάκελος της δικογραφίας για το σύστημα C4I.